viernes, 17 de diciembre de 2010

Matemàtiques àlgebra sistemes d'equacions problema dels conills i gallines

Presentem 3 videos sobre el problema clàsic de plantejament i resolució d'un sistema de dos equacions amb dues incògnites dels conills i les gallines.

En un corral hi ha gallines i conills. Si en total hi ha 42 caps i 116 potes, sabries dir quants conills hi ha de cada classe?

1r mètode - En lloc de fer servir el tradicional mètode de canviar el número de conills i galliner per x, y al que cerquem n'hi diem conills i gallines. A lo millor ajuda a entendre del fet de lo abstracte del problema.

Errada: Fem notar que al final fa una resta 42-16 que dóna 26, però al clicar per equivocació la opció del programa Desfer el 26 queda en un 2.
2n mètode - És el tradicional de substituir les quantitats desconegudes per x, y.
3r mètode - Pensem que lo interessant d'un problema és el planteijament i la discussió sobre la seva solució (a vegades anomenada comprovació). Un cop planteijat el problema s'ha de resoldre el sistema d'equacions. Això és una feina mecànica que les màquines poden fer molt bé que nosaltres per la qual cosa pensem que un cop conegut l'algorisme, a ma, de resoldre sistemes d'equacions no cal perdre el temps en cada problema practicant-ho i és millor aprofitar aquest temps que ens estalviem resolen més problemes que és realment lo interessant de fer.

Presentem aquest 3r mètode on es mostra aquesta manera de fer.

No hay comentarios: