miércoles, 5 de mayo de 2010

Exemple concret d'ús de la PDI (1)

Curs: 2n ESO

Assignatura: Matemàtiques

Tema: Àrea dels cossos geomètrics

Als alumnes els vaig posar que fessin el "Para enviar al tutor" del tema 7, del contingut de segon d'ESO, del llibre digital de matemàtiques ED@D (Educación Digital a Distancia) editat pel MEC.

Ells envien la solució per correu i un cop fet, jo el corregeixo a classe amb la PDI Interwrite, mitjançant el programa Notebook (programari de la PDI Smart) que permet fer servir l'ordinador com una pissarra.

Mitjançant el programa, Copiar un tros de Pantalla, copio l'enunciat del problema a la carpeta i l'enganxo al Notebook (Això també es podria fer amb la tecla Print Screen, enganxar-ho al Paint, retallar-ho i enganxar-ho al Notebook).

A continuació es resol l'exercici.

Un cop resolts tots els exercicis es desa la feina, s'exporta a format imatge i es penja en una pàgina web el resultat perquè així estigui disponible a tothom encara que no s'hagi pogut assistir a classe, per exemple per malaltia, o no s'hagi volgut prendre apunts perquè es preferia escoltar.

Com un pot equivocar-se, en cas de que algun alumne hi detecti algun error serà primat amb algun punt de més a l'examen corresponent.

lunes, 3 de mayo de 2010

Sobre wifis i digitalitzacio de les aules

Fa un parell de setmanes fèiem un claustre per decidir si el meu centre demanava entrar a l'1x1. Un que fa temps que juga en la combinació d'ordinadors i aprenentatge, EAO, Educació i aprenentatge amb (intervenció, a vegades d') ordinadors, no confondre en una altre acepció d' EAO, tenia la tasca de explicar alguna de les avantatges (segons el meu parer) que podia aportar el fet de poder disposar (quan calgui) d'un ordinador a l'abast en la classe.

Curiosament aquest tema m'ha preocupat i acabava de llegir una revista, no recordo el nom si cal la recuperaré, que parlava del tema en termes apocalíptics.

Vaig buscar informació al respecte a Internet i si aquest senyor (Internet) no m'ha enganyat vaig trobar dues dades: 1-Un mòbil emet una potència d'uns 2-3 watts en la freqüència de les microones. 2-Un wifi d'un portàtil emet una potència d'uns 100 miliwatts (dècima de watt) en la mateixa banda de les microones.

L'altre petita recerca la vaig fer en dues de les meves classes. Una de segon d'ESO i una de tercer. La recerca consistia en fer dues preguntes a la classe demanant certa sinceritat en les respostes.

La primera pregunta era: quants mòbils hi ha en aquest moment a la classe?
I la segona: quants n'hi havia de connectats?

Val a dir que la normativa el centre no impedeix el fet de portar-lo, però si prohibeix expressament el fet d'exibir-los i sobretot el fet de fer-los servir, en especial el fet de fer-los servir de gravadora i/o càmera.

La resposta de la classe de segon va ser 11 mòbils, 11 en funcionament.
La de tercer 15 mòbils, 15 en funcionament.

Si la primera informació és certa voldria dir que posar uns 20, 25 portàtils amb wifi en funcionament seria, més o menys, que jo també portés mòbil i engegat.

No voldria frivolitzar el tema, com a professor que estic en el mig d'aquest mini forn de microones i pare, que els seus petits fills aviat començaran l'escola, m'agradaria s'aclarís, per part de persones expertes en el tema, la inoqüitat, o no, d'aquestos artefactes engegats emeten ones i a lo millor la conclusió seria que caldria prohibir que els mòbils estiguessin en funcionament.

Cordialment,
Jordi

PS:
1-Pel que tinc entès un forn de microones emet de l'ordre del Kilowatt en un recinte molt petit. Tampoc sé si les microones poden tenir altres efectes sobre les persones que no sigui el fet de fregir el cap.
2-Per la meva part tinc constantment desconnectats els wifis dels dos portàtils del despatx on treballo i també desconnectada la wifi del router. Evidentment el meu mòbil ni tant sols en connec el número, encara no he sabut enviar-hi un missatge, no el porto gairebé mai i quan el porto pràcticament sempre està desconnectat. Només el connecto com si d'una cabina es tractés.
3 (més important)-Tot i que sóc una persona desde fa molt temps implicada en l'EAO (en el sentit exposat a dalt) segueixo pensant que els millors moments que he tingut a l'escola han estat més al costat d'una guitarra que no pas al costat d'un ordinador.