domingo, 12 de septiembre de 1999

Complim 2000 anys o serà l'any 2000è.

Fa temps que la gent s'ha posat a parlar del quan serà el canvi de segle i de mil·lenni. Els que venen "xampany" i els organitzadors de festes i probablement gairebé tothom (no fos cas que l'any que ve no hi fóssim), ho tenen clar, la nit del 31 de desembre del 1999, o sigui d'aquest any.

Hi ha gent que sembla dir el contrari.

¿Què vol dir canvi de mil·lenni? Un mil·lenni són 1000 anys, o sigui canvi de mil·lenni deu voler dir que han passat mil anys d'alguna cosa. En el nostre cas serà que passarem al tercer mil·lenni o sigui que han passat 2000 anys de certa cosa.

A mitjans prematurs del mil·lenni passat (354) un monjo (Furius Dionisius Philocalus) , a banda d'uns errors descoberts últimament que es creuen d'uns 4 anys, va decidir començar a comptar els anys a partir de la data de naixement de Jesucrist i va definir el calendari cristià. Que és bàsicament el que fem servir ara, tenint en conte que cap al 1582 el Papa Gregori XIII va fer-hi una reforma. Com a curiositat direm que hi ha països, com Rússia i Grècia que no l'han adoptat fins al segle actual i que moltes cultures no fan servir aquest calendari, per molta gent no serà l’any vinent el 2000 de res.

La pregunta és, doncs, si ¿fa o no?, 2000 anys de la data que el monjo va considerar el naixement de Jesucrist.

La resposta depèn del que es consideri quin any era l'endemà del naixement de Jesucrist. ¿Era el primer any o era l'edat de Jesucrist, o sigui 0 anys i no en compliria 1 fins al final d'any?.

Sembla ésser que per aquelles dates el concepte del nombre 0 no era conegut i que es va dir a l'endemà, any 1 després de Jesucrist, o millor dit primer any després de Jesucrist, si la cosa va ésser així no es complia un any fins al final del primer any o sigui no es compleixen 100 anys (un segle) fins al final de l'any 100 i no es compleix 1000 anys fins al final de l'any 1000 i no s'acaba el segon mil·leni fins al final de l'any 2000.

Si algú no li agrada això, doncs diríem que el segle 1, no va ésser el primer perquè seria el segle 0 i actualment, ara seriem en el segle 19 (any mil nou-cents noranta nou 19 99) i no estaríem en el segon mil·lenni sinó acabant el primer ja que del 0 al 999 era el mil·lenni 0 i del 1000 al 1999 el primer mil·lenni.

En definitiva és una cosa o l'altre depenent de si ordenem els anys (primer, segon...) o els contem (0,1,2,..).

Com que sembla ésser que això del canvi de mil·lenni és una cosa molt important i no serem gaire ningú, sinó ho celebrem. Jo ja vaig començar-ho a celebrar l'any passat, o celebraré aquest any, i ho tornaré a celebrar el que ve. No fos cas que ens passés per alt. ;-)

De tota manera una cosa sí, és segura, el 31 de desembre a les 12 de la nit canviarem les unitats de miler per dir l'any.

Parramata

domingo, 8 de agosto de 1999

Què és funcions per a Windows?

És un programa que representa funcions definides de forma explícita, (f(x) = sin(1/x)) o de forma numèrica mitjançant una taula de doble entrada: [(1, 2); (2,4); (3,9); (4, 16)].

El seu camp d'aplicació és en l'assignatura de Matemàtiques, en qualsevol domini on apareix el tema FUNCIÓ. Fins i tot es pot aplicar en altres matèries en les quals es treballa amb aquest concepte, com: física, química, economia, etc.

Permet estudiar, donada una funció (amb una variable), TOT (quasi tot), el que hi ha en les programacions oficials de l'assignatura de Matemàtiques, durant TOT (quasi tot) l'ensenyament primari, secundari i primer cicle universitari.

El seu objectiu principal és ajudar els alumnes a aprehendre una gran majoria dels conceptes lligats amb les funcions. Així, la majoria de les opcions dels menús són referències directes lligades amb ells, és a dir: (Una funció) Imatge, Antiimatge, Arrels, Discontinuïtats aïllades, Màxims, Mínims, Punts d'inflexió, Derivada en un punt, Integral definida, Integral de línia, Intervals de creixements, Intervals de decreixement, Intervals de concavitat, Intervals de convexitat, Funció derivada, Segona derivada, Funció integral, Talls i Àrea entre dues funcions.

També, creiem que pot facilitar l'aprenentatge d'altres conceptes relacionats amb el tema FUNCIÓ, no necessàriament matemàtics i, el que és més important, la seva interrelació. Això és adonar-se de la importància del tema en altres camps i com pot, un concepte matemàtic, ajudar a resoldre problemes no matemàtics. Per una mostra del que volem dir, vegi's l'apartat EXEMPLES de l'índex de l'ajuda.

Nivells educatius: Creiem pot ésser utilitzat durant tot l'ensenyament secundari obligatori, el batxillerat i a primer curs de carreres cientifico-tècniques que precisin aquest concepte.

A continuació passarem a explicar uns quants exemples de com es pot utilitzar aquest programa amb els alumnes.

continua...

On es pot aconseguir el programa:
www.lagares.org/download/Funcionswin32.zip