jueves, 20 de febrero de 1997

Pàgina web interactiva. Integral Definida.

Principis de 1997. Les planes web d’Internet en principi estaven pensades per distribuir informacions, text, dibuixos i fotografies i fitxers. També hi havia una manera de distribuir directament interactivitat, és a dir crear programari dins de les pròpies planes web. Una manera de fer-ho era amb el llenguatge Java. Quan ho vaig descobrir vaig adornar-me que la filosofia dels primers programes que havia fet encaixaven perfectament en aquest nou entorn i havia una manera fàcil de fer-los accessibles a tot el món. Per la qual cosa me vaig engrescar a traslladar el programa “Integral Definida” a aquest nou entorn. El gener de 1997 vaig penjar la primera versió del programa, es pot accedir a la versió en català en l’adreça:


I a la versió en castellà www.lagares.org/integral.esp/integral.htm

Oficialment és el mateix programa del qual n’he parlat al principi, però els gràfics han millorat molt s’han arranjat errors i/o suggeriments de molts usuaris, tots citats en la mateixa plana, i tal i com hem comentat al principi, aquest programa segueix la filosofia instructivista. També deu tenir la seva raó de ser ja que a partir de l’any 2000, en que s’hi va posar un comptador de visites, ja s’ha superat el milió de visites i si es cerca els mots “integral definida” en el Google aquesta pàgina surt en primer lloc. Adjuntem dos annexos on es mostra el que diem. L’any 2002 la SGTI, l’antiga PIE, va realitzar un concurs per aconseguir un conjunt de planes web didàctiques pel portal edu365 i aquesta plana va ser una de les escollides.