miércoles, 5 de mayo de 2010

Exemple concret d'ús de la PDI (1)

Curs: 2n ESO

Assignatura: Matemàtiques

Tema: Àrea dels cossos geomètrics

Als alumnes els vaig posar que fessin el "Para enviar al tutor" del tema 7, del contingut de segon d'ESO, del llibre digital de matemàtiques ED@D (Educación Digital a Distancia) editat pel MEC.

Ells envien la solució per correu i un cop fet, jo el corregeixo a classe amb la PDI Interwrite, mitjançant el programa Notebook (programari de la PDI Smart) que permet fer servir l'ordinador com una pissarra.

Mitjançant el programa, Copiar un tros de Pantalla, copio l'enunciat del problema a la carpeta i l'enganxo al Notebook (Això també es podria fer amb la tecla Print Screen, enganxar-ho al Paint, retallar-ho i enganxar-ho al Notebook).

A continuació es resol l'exercici.

Un cop resolts tots els exercicis es desa la feina, s'exporta a format imatge i es penja en una pàgina web el resultat perquè així estigui disponible a tothom encara que no s'hagi pogut assistir a classe, per exemple per malaltia, o no s'hagi volgut prendre apunts perquè es preferia escoltar.

Com un pot equivocar-se, en cas de que algun alumne hi detecti algun error serà primat amb algun punt de més a l'examen corresponent.

1 comentario:

Jordi Lagares Roset dijo...

Se m'ha preguntat com funciona el programa Copiar un tros de pantalla. És un programa molt senzill, fa molt poques coses.

En aquest video podeu veure com descarregar-lo i com es fa per copiar i enganxar en el Notebook un dels problemes del que es parla en el missatge fent servir el programa.

El programa fa poc més.
S permet sortir.
Cop copia el tros de pantalla.
Des permet desar en format bmp o jpg el tros de pantalla
O opcions
Copiar tota la pantalla si s'activa fa que es copii o es pugui desar tota la pantalla.

No cal dir que no cal que baixeu el programa cada vegada. El podeu desar i descomprir en el vostre ordinador per poder-lo fer servir sempre que desitjeu.