jueves, 10 de junio de 2010

Exemples concrets d'ús de la PDI (3)

Curs: 3r ESO

Assignatura: Matemàtiques

Tema: Probabilitat

El concepte de probabilitat pot ser una mica fugisser. Aquesta plana sobre la experìència aleatòria de llençar un dau a lo millor pot ajudar-nos a caçar-lo.

Es pot dir als alumnes que hi "juguin" i/o es pot fer-ho tots plegats a la classe amb l'ajuda d'un KIA o millor una PDI. Es pot fer que un alumne tiri un dau i un altre vagi entrant les dades clicant a la pantalla.

Per aprofondir sobre el tema hi ha una altra plana web sobre la experiència aleatòria de llençar dos daus. Aquí el càlcul de la probabilitat de que la suma sigui un cert número pot ser un pel més complicada. La web mateixa, fent la experiència, ens va mostrant les probabilitats. També nosaltres amb l'ajuda d'un programa que permet escriure en la mateixa pantalla com, PintarEnPantalla, o el mateix de la PDI, en la Smart es fa senzillament pintant amb els llàpissos que porta incorporats, podem explicar el perquè de les diverses probabilitats. En aquest dibuix és mostrat el resultat.

El programa Pintar en Pantalla té la gràcia de que si no es disposa d'una PDI, permet assenyalar i escriure en qualsevol pantalla de qualsevol ordinador i/o canó. També té altres prelacions com mesurar longituts.

Val a dir que quan he fet el tema de probabilitat amb els alumnes, per cert el primer tema que he aconseguit amb els alumnes de tercer poder-lo començar desde el principi sense idees prèvies, el resultat de l'examen ha estat el millor de tot el curs, pràcticament ha aprovat les dues classes que tinc. No sé si gràcies al que os acabo d'explicar o perquè era un tema que no en sabien gaire res prèviament ;-)

No hay comentarios: